leveringsvoorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen

door Kuyt Zonnepanelen & Elektra B.V.

Offerte en acceptatie:
a. De offerte wordt schriftelijk of via e-mail uitgebracht en is vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
b. Acceptatie van de offerte dient schriftelijk of via e-mail te geschieden binnen de geldigheidsperiode van de offerte. Acceptatie is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de verkoper.

Betaling:
a. De betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke hiervan is de koper van rechtswege in verzuim en heeft de verkoper het recht de plaatsing op te schorten.
b. De verkoper behoudt zich het recht voor om betalingen te accepteren in de vorm van contant geld, bankoverschrijving, creditcard, of een andere overeengekomen betalingsmethode.

Plaatsing:
a. De verkoper zal de zonnepanelen plaatsen op de afgesproken locatie en tijd, tenzij anders overeengekomen.
b. De koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde informatie over de locatie, zoals de afmetingen van het dak en eventuele beperkingen die van toepassing zijn op de plaatsing van de zonnepanelen.
c. De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor de plaatsing van de zonnepanelen.
d. De verkoper zal de zonnepanelen plaatsen conform de geldende normen en voorschriften. De koper zal ervoor zorgen dat de verkoper toegang heeft tot het dak en dat het dak geschikt is voor plaatsing.

Eigendomsoverdracht:
a. De zonnepanelen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de koopprijs en alle bijkomende kosten.
b. De koper is niet gerechtigd de zonnepanelen te verkopen, te verpanden, in bruikleen te geven, of op andere wijze te bezwaren, zolang de koopprijs niet volledig is betaald.

Garantie:
a. De verkoper garandeert dat de geplaatste zonnepanelen vrij zijn van gebreken in materiaal en fabricage voor een periode van 25 jaar na plaatsing.
b. De garantie omvat het kosteloos vervangen of repareren van defecte zonnepanelen, mits het defect is veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten en niet door onjuist gebruik of onderhoud door de koper.
c. De garantie geldt alleen als de koper de zonnepanelen op de juiste manier heeft onderhouden, volgens de instructies van de verkoper.
d. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door externe factoren, zoals natuurrampen, brand, diefstal, vandalisme of verkeerd gebruik.

Neem Nu Actie

Maak Jouw Huis Duurzaam met Onze Expertise en Service

Wacht niet langer en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan, om te ontdekken hoe wij jouw huis kunnen verduurzamen. Samen maken we een positieve impact op het milieu én bespaar je op de lange termijn op je energiekosten. Kies voor de beste kwaliteit, snelle levering en vakkundige installatie. Maak jouw huis klaar voor de toekomst met ons betrouwbare en professionele team.

× Hoe kunnen we u helpen?