Salderingsregeling en terugleverkosten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie waarmee het nieuwe kabinet opgeroepen wordt om de wet die het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen regelt dit najaar te behandelen. PVV, NSC, BBB en VVD meldden in hun hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe kabinet dat zij de mogelijkheid om te salderen per 1 januari 2027 willen beëindigen.

Tijdens het debat over de energiewet werd een motie ingediend waarmee de nieuwe regering wordt opgeroepen om zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen waarmee het stopzetten van de saldering geregeld wordt. Door het wetsvoorstel dit najaar tegelijkertijd met het Belastingplan 2025 te behandelen, hoopt de Tweede Kamer een einde te maken aan de onduidelijkheid en onzekerheid die in de consumentenmarkt leeft over investeringen in zonnepanelen.

Daarnaast moet er, zodra de salderingsregeling is afgeschaft, een verbod komen voor energieleveranciers om consumenten met zonnepanelen terugleverkosten in rekening te brengen. De Tweede Kamer heeft hiertoe, met een ruime meerderheid, een motie van de VVD aangenomen.

Tot die tijd moet de wildgroei aan terugleverkosten worden tegengegaan. Er moeten strengere regels en bijbehorend toezicht komen voor de extra kosten die energiebedrijven in rekening brengen aan consumenten met zonnepanelen.

Met dit amendement wil VVD’er Silvio Erkens de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen versterken en verbeteren. Erkens hierover: ‘De ontstane wildgroei aan manieren waarop terugleverkosten voor zonnepanelen in rekening worden gebracht, moet worden tegengegaan. Het moet voor consumenten duidelijk zijn of en welke terugleverkosten een energieleverancier rekent voor zonnepanelen. Middels dit amendement wil de indiener dat dit op eenvoudige, eenduidige en transparante wijze inzichtelijk wordt gemaakt. Energieleveranciers dienen dit op dezelfde wijze te doen, zodat consumenten energieleveranciers met elkaar kunnen vergelijken.’

Dat de veelbesproken hoogte van de redelijke terugleververgoeding van overtollige zonne-energie voor kleinverbruikers met zonnepanelen nooit negatief mag zijn, kon eveneens rekenen op steun van de Tweede Kamer.

Al met al lijken deze maatregelen er sterk aan bij te dragen dat het hebben van, of het aanschaffen van zonnepanelen nog steeds een rendabele investering is en/of blijft.

× Hoe kunnen we u helpen?