Belastingdienst publiceert eisen om btw op thuisbatterij terug te vragen

De Belastingdienst heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan consumenten moeten voldoen om de btw op de aanschaf en de installatie van een thuisbatterij terug te kunnen vragen.

Afgelopen januari werd duidelijk dat het voor consumenten – of ze nu wel of geen zonnepanelen hebben – mogelijk is om de btw op een thuisbatterij terug te vragen. Wel zijn er daarbij diverse belangrijke voorwaarden, zoals het afsluiten van een dynamisch energiecontract.

Randvoorwaarden

De Belastingdienst heeft alle randvoorwaarden nu op zijn website op een rijtje gezet.

De eerste randvoorwaarde is dat de thuisbatterij gebruikt moet worden voor de in- en verkoop van stroom bij een energiemaatschappij. Voor het terugleveren van stroom betaalt de energiemaatschappij een vergoeding aan de consument die daardoor ondernemer voor de btw is.

Dynamisch energiecontract

Daarnaast moet de thuisbatterij zijn uitgerust met een energiemanagementsysteem (EMS) en moet de consument over een dynamisch energiecontract beschikken. Consumenten die over zo’n type contract beschikken, handelen namelijk met hun energiemaatschappij in stroom en ontvangen een vergoeding voor die terug geleverde stroom. In dit geval zijn consumenten btw-plichtig en moeten ze – al dan niet via een dienstverlener met wie de installateur samenwerkt – btw-aangifte doen. 

Tot slot moet de factuur van de aanschaf van de batterij en het energiecontract op naam van de consument staan en moet de consument op het moment van aanschaf en installatie van de thuisbatterij geen deelnemer aan de kleineondernemersregeling (KOR) zijn.

× Hoe kunnen we u helpen?